FANDOM


Twierdza to jeden z trzech budynków w gildii. Im większy poziom twierdzy, tym więcej graczy można przyjąć do gildii. Maksymalny poziom Twierdzy to 50. Każda założona gildia automatycznie ma Twierdzę na 10 poziomie. Do 25 poziomu Twierdzę można rozwinąć za samo złoto, później trzeba jeszcze płacić grzybami.